Monday, June 11, 2007

John Ajvide Lindqvist gästar kongressen CONVICTION i Göteborg


15-juni pågår Conviction i Göteborg (se karta), en kongress med temat fantastisk litteratur.
Författaren John Ajvide Lindqvist är en av de inbjudna hedersgästerna.

Hans programpunkter:
Lördag 15:00 - Intervju: John Ajvide Lindqvist (Stora Salen i Studenternas Hus, Vasaparken)
Lördag 16:00 - Hedersgästtal: John Ajvide Lindqvist

No comments: