Thursday, July 5, 2007

Antologin SCHAKT 004: KRÄLANDE CTHULHU och andra bedrägliga blindskär


Kent Björnssons förlag ger ut antologiserien Schakt med skräcknoveller av svenska författare.

Fjärde boken i serien är SCHAKT 004: KRÄLANDE CTHULHU och andra bedrägliga blindskär. Den finns att köpa på SF-Bokhandeln.

Svenska SF-noveller i bloggen SAJBERSPEJS

Bloggen SAJBERSPEJS innehåller nya science fiction-noveller av svenska författare:

- "Ochaylle" av Gunnar E. Persson


- Fler noveller i SAJBERSPEJS.

Svenska noveller i tidskriften ENHÖRNINGEN


Den finlandssvenska tidskriften ENHÖRNINGEN publicerar noveller av svenskspråkiga författare.

- Här kan flera av novellerna läsas på webben.

KG Johanssons roman GLASTORNEN II: DET SISTA KRIGET


GLASTORNEN II: DET SISTA KRIGET är uppföljaren till KG Johanssons roman GLASTORNEN.

- Läs ett utdrag ur boken, på Wela Förlags webbsajt.

- Recension i Enhörningen.


- Recension i Catahya.

MITRANIAs novelltävling 2007 avgjord


Tidskriften MITRANIAs novelltävling 2007 är avgjord.

Resultatlistan:
1. På turné (SF) - Anders Nilsson
2. En dåres försvarstal (SF)- Camilla Linde
3. Dödens fotsteg (Fantasy)- Gabriel Nilsson
4. Staden utan speglar (SF)- Pia Lindestrand
5. Insider (SF) - A.R Yngve
Antal bidrag: 87

Enligt tävlingsvillkoren kommer samtliga noveller ovan att publiceras i Mitranias tryckta version.
(Källa: Robert Andersson, red. Mitrania)

- Notis om tävlingsresultatet, I Catahya.