Thursday, July 5, 2007

Svenska SF-noveller i bloggen SAJBERSPEJS

Bloggen SAJBERSPEJS innehåller nya science fiction-noveller av svenska författare:

- "Ochaylle" av Gunnar E. Persson


- Fler noveller i SAJBERSPEJS.

No comments: