Thursday, July 5, 2007

MITRANIAs novelltävling 2007 avgjord


Tidskriften MITRANIAs novelltävling 2007 är avgjord.

Resultatlistan:
1. På turné (SF) - Anders Nilsson
2. En dåres försvarstal (SF)- Camilla Linde
3. Dödens fotsteg (Fantasy)- Gabriel Nilsson
4. Staden utan speglar (SF)- Pia Lindestrand
5. Insider (SF) - A.R Yngve
Antal bidrag: 87

Enligt tävlingsvillkoren kommer samtliga noveller ovan att publiceras i Mitranias tryckta version.
(Källa: Robert Andersson, red. Mitrania)

- Notis om tävlingsresultatet, I Catahya.

No comments: