Thursday, July 5, 2007

Svenska noveller i tidskriften ENHÖRNINGEN


Den finlandssvenska tidskriften ENHÖRNINGEN publicerar noveller av svenskspråkiga författare.

- Här kan flera av novellerna läsas på webben.

No comments: