Thursday, October 30, 2008

"Svensk science fiction - en översikt ": Intervju med redaktören John-Henri Holmberg

- Intervju i Tidningen Kulturen: "Svensk science fiction - en översikt".

Citat:
"Science fiction har haft oturen att i hög utsträckning sedan början av 1970-talet ha publicerats av små förlag drivna av sf-entusiaster."

No comments: