Saturday, December 11, 2010

A.R.Yngves radiodrama MAGIENS ARV (NRK)

 MAGIENS ARV:
Den svenske författaren A.R.Yngve (Terra Hexa) skrev denna fantasy-radioserie åt NRK, och den sändes år 2009.

YouTube-länkar till alla sex episoderna av MAGIENS ARV:

Första delen
Andra delen
Tredje delen
Fjärde delen
Femte delen
Sjätte delen

No comments: