Thursday, April 28, 2011

Carl-Magnus Åsards roman TREDJE TESTAMENTET


- Recension i Spektakulärt.

-Intervju med Carl-Magnus Åsard, författaren till TREDJE TESTAMENTET.

Citat:
Vad handlar Tredje testamentet om?
– Den skildrar ett samhälle några hundra år in i framtiden. Man har lyckats lösa åldrandets gåta och människan lever i evighet, på gott och ont. Det produceras inte längre några barn. Fortsätter befolkningsantalet att öka som nu kommer jordens resurser inte att räcka till. I så fall måste vi, som Stephen Hawkins utrycker det, finna andra världar att kolonisera.

No comments: