Wednesday, May 18, 2011

A.R. Yngves roman SUPERMOBILEN

-Recension i Spektakulärt.
"Supermobilen är skriven på ett sätt så att inte bara barn utan även politiker bör kunna förstå andemeningen. Berättelsen må vara naiv och utveckla sej ganska godtyckligt, men budskapet är bra och för målgruppen bör det ändå vara rätt så spännande."

-Recension av Bibliotekstjänst.
"Det här är en fängslande liten sf-historia ... Beskrivningarna av huvudpersonerna Jens och Mobilene - telefonens inneboende röst och ansikte - är fint och nyanserat gjorda.
John Karlsson, BTJ 11112555

-Läs ett utdrag ur boken på Wela Förlags webbsajt.

No comments: