Monday, August 29, 2011

Mattias Lönnebos roman AMSALOR OCH DRAKEN


-Recension i Spektakulärt.

2 comments:

mattias.lonnebo said...

Utdrag ur en mycket fin recension på BTJ: "Denna hoppfulla saga utspelas i en värld, som Mattias Lönnebo med sin mytiska fantasi målat i starka färger, fyllt med musik och med både lustiga och hemska detaljer som jättestora trollsländor och skalbaggar som dragdjur. En fristående fortsättning aviseras på sista sidan. Den är välkommen."- Ying Toijer-Nilsson. BTJ-häftet.

mattias.lonnebo said...
This comment has been removed by the author.