Friday, December 12, 2008

Harry Martinssons epos/opera ANIARA

Kulturföreningen Xinombra har gjort moderna tolkningar av stycken från Harry Martinssons diktade epos ANIARA(1956), som även blev en opera (1959).

- YouTube-video 1: Xinombras tolkning av "Miman dör" från ANIARA.

- YouTube-video 2: Xinombras tolkning av "Sandon" från ANIARA.

- Artikel om Xinombra i Gefle Dagblad.

No comments: