Saturday, December 13, 2008

Vetsagas essätävling

- Läs om Nättidskriften Vetsagas essätävling.

"Nättidskriften Vetsaga anordnar med stöd från Stiftelsen Alvar Appeltofts Minnesfond en essätävling med 5.000 kronor som vinstsumma, och i samarbete med föreningen Catahya ett ungdomspris på 1.000 kronor för att uppmuntra kritiskt tänkande kring och skrivande om science fiction och fantasy. "

No comments: